Boğaziçililer ”Zeytin Çekirdekleri” için Ayvalık’ta

291

Boğaziçi Üniversitesi, Ayvalık Belediyesi işbirliği ile başlattığı “Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu” ile Ayvalıklı çocuklar için müzik, dans, doğa, öykü, sanat, spor, bilim ve tiyatro atölyeleri düzenliyor. “Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında düzenlenen yaz okulunda atölyeler 10 Eylül’e kadar devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi, Ayvalık Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü “Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu” projesi kapsamında Ayvalıklı çocukların ve gençlerin temel gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi atölye düzenliyor. Yaz okuluna, Boğaziçi Üniversitesi’nden 76 gönüllü öğrenci ve akademisyen destek veriyor.

“Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında gerçekleşen yaz okulunda, ekolojik yaşam, çocuk ve kimlik, çocuk hafızası ve geri dönüşüm temalarında hareketle sekiz ana atölyede tiyatro, sanat, ekoloji, öykü, müzik, dans, spor ve bilim alanlarında eğitimler veriliyor.

Farklı toplumsal yapılara sahip çocuklar için ortak bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan Yaz Okulu’nda, çocuklarda ekolojik ve dayanışmacı bir algının kurulabilmesi, sanat yoluyla çocukların kendilerini ifade edebilmelerinin sağlanması, kadın ve gençlik atölyeleriyle olası toplumsal ortaklaşma alanları yaratılması hedefleniyor.

Kent (Ayvalık) / Mekan ve Toplumsal Bellek, Ekoloji, Geri Dönüşüm, Doğa ve Yaşam, Çocuk Hakları, Birlikte Yaşam temalarından hareketle Ayvalıklı çocuklarla birlikte kurgulanan Yaz Okulu’nda temel insan, kadın ve çocuk haklarından yola çıkılarak gelecek için daha bilinçli, kimlikli, adil, barışçıl ve sevecen bir yaşam biçimi yaratmak amaçlanırken, Ayvalık’ın yerel halkının da katılımıyla genç kentli bilincini yaratmak; yapılan ortak çalışmaların Ayvalık’tan başlayarak Türkiye’de başka ilçelerde de uygulanabilirliğini sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: www.zamanecocuk.com