Evrim Daha Önce Hiç Bu Kadar Hızlı Olmamıştı

411

Dünya son sürat değişmeye devam ediyor. Öyle ki bu yarışma ortamında paydaşlarını anlamayan, onları dinlemeyen, değişime ayak uyduramayan liderler geride kalmaya başladı. Böylece piyasaya hakimiyet dengesinde pazara yeni giriş yapanlar bile tahtı devralabiliyor. Günümüz de bu değişim hızı eş zamanlı olarak ilerlemekte olan ve göz ardı edilemeyecek büyüklükte trendler getiriyor. Artık tüm dengeler değiştiriyor ve kurallar yeniden yazılıyor. Kısacası, gelecekte ancak karmaşık gibi görünen bu trendlere uyum sağlayan ve fırsatları değerlendirebilen kuruluşlar başarılı olacak. Bu açıdan gelecek mühendisliği önemli hale geliyor.

Global Network of People

  1. Demografik Değişimin Etkileri

Demografik eğilimler ülkelere göre farklılık göstermeye devam ediyor. Yaşlı nüfusa sahip ülkelerde iş gücü piyasası sınırlı kalırken, genç ve gelişmekte olan ülkeler için iş gücü ve tüketici piyasa gittikçe büyüyor. Diğer yandan, nüfusun bazı bölgelerde hızla büyüyüp bazı bölgelerde yavaşlaması, ekonomik güç dengesi, sosyal normlar ve sınırlı kaynakların kullanımına kadar etki etmektedir. Küresel tüketim gücünün gelişmekte olan ülkelere geçmesiyle beraber bazı ülkelerin nüfuslarında ciddi oranda azalma ve artışlar gittikçe artacak. Doğal olarak tüm bu değişimlerin odağında nüfusun gittikçe yaşlanıyor olması vardır. Buda bazı firmalar için bir risk oluştururken bazıları için de bir fırsata dönüşecek.

  1. Küresel Ekonomi Dengesi

Ekonomik büyümenin odağı batıdan doğuya çevriliyor. Gelişmekte olan piyasaların genişlemesi ve büyüme hızlarıyla beraber, kendi içlerinde de büyüyen ticaret ve yatırım ilişkilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Ekonomideki bu hızlı değişim ve yeniden şekillenme oldukça dikkat çekici. Bu süreçte, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre büyümeleri farklılık gösteriyor. Tabi bölgelerindeki oyuncuların rekabet ortamlarının yeniden şekillenmesi de karşımıza çıkıyor. Mesela, son birkaç yıldır gördüğümüz gibi küresel ekonomi dengesi gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Bu trend beraberinde şirketlerin büyüme fırsatlarını ve bunları nasıl değerlendireceği açısından oldukça etkili olacak.

  1. Şehirleşmenin Hızı

Kentler ekonominin merkezi olacak. Neden mi? Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır. Her gecen gün artan şehirlere göç ise hızla devam ediyor. İlerleyen yıllarda bu oran daha büyük ölçekli boyutlara ulaşacağı düşünülüyor. Hal böyle olunca beraberinde birçok sıkıntı, değişim ve fırsatlar getirecek. Mesela, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için alt yapılar sınırlarını zorlayacak. Diğer yandan, gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni şehirler için büyüme, yatırımların artması ve akıllı alt yapı sistemlerini beraberinde getirecek. Yani, artan şehirli nüfusun talepleri artacak, hayati önem taşıyan konularda daha çok baskısı olacak. Kısacası tüm bu faktörlerin yarattığı zincirleme etkiler,  dünya çapında oldukça etkili değişiklikleri beraberinde getirecek diyebiliriz.

  1. Teknolojinin Dönüşümü

Eğer teknolojiye ayak uyduramıyorsanız oyuna başlamadan kaybettiniz demektir. Teknolojik ilerleme, günümüz verilerin %90 oranını son iki senede oluşturuluyorsa bir daha düşünün derim. İnternet, mobil cihazlar, veri analizi, bulut bilişim hayatımıza yeni dönüşümleri de beraberinde getirecek. Özellikle şirketlerin tüketici odaklı çalışmalar yapması üzerinde önemli bir paya sahip olacak yeni endüstriler ortaya çıkartıyor. Mesela, Nano teknolojisinden robot teknolojisine kadar araştırma ve geliştirme aşamasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Buda beraberinde fikir ve inovasyonla yeni teknolojileri yaratıyor. Yani, zincirleme etki gibi düşünürsek Nano teknolojinin yapay zeka çalışmalarının gelişmesinde ve bilişim gücüne ulaşmasında yardımcı olduğunu düşünebiliriz.