İÜ “Dünya Teknoloji İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı” Başlıyor

271

İstanbul Üniversitesi “Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı” Düzenliyor. Konferans’ın temel amacı, bilim ve iş dünyasının enerjilerini, birikimlerini ve ihtiyaçlarını bir araya getirerek toplumsal refahı artırmak için gerekli olan yüksek katma değeri yaratacak sinerjiyi oluşturmaktır.

Günümüzde ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için ileri teknoloji ve inovasyonların, başarılı girişimcilerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir insani ve ekonomik gelişme için hayati öneme sahip olup bu sebeple, bu alanda bilginin üretilmesi ve paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Konferans’ın bu yılki ana konusu, “Teknoloji ve İnovasyon Temelli Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilik” olarak belirlenmiştir.

Konferans multidisipliner olup, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri, Mühendislik Bilimleri ve Teknolojileri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki teknoloji, inovasyon ve girişimcilik açısından önem arzeden bilimsel gelişmeleri, iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarını birlikte ele almayı hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi için:  http://www.istanbuluniversityinnovation.org/tr/