Lider Martılar Projesi Bu Yıl Başlıyor

277

Sürekli kendini yenileyen, hedefi teknolojiyi etkin kullanarak ve birlikte sorun çözerek imece ruhunu yaşatmak olan öğrenci-odaklı “Bilişim İmecesi”nin  10. Yılını tamamladık, 11. Yılına başladık. Şimdi sıra Martı Lideri olan öğretmenlerde!

Öğretmenin kolaylaştırıcılığında yürüyecek olan Bilişimci Martılar, 11. yılına aynı formatta girdi. Lider Martılar ise öğretmene odaklı, öğretmeni yetkilendiren yanıyla biraz farklılık gösteriyor. 15 Ocak -15 Haziran 2014 tarihleri arasında tamamlanması gereken projemiz, eğitimcinin liderliğinde, tümüyle onun inisiyatifine ve organizasyonuna dayalı olarak gelişecek. Yani; tüm paydaş grupları onun tarafından belirlenecek, projenin hangi tematik alanda çalışılacağı onun tarafından belirlenecek ama konunun spesifik hale getirilip planlamasında ortak karar alınacak. Alına kararlar doğrultusunda süreç onun tarafından yürütülecek. Her adımda video çekimleri son derece önemli. Verilerin ölçülüp değerlendirilmesi ve değişimin başarı yüzdesinin saptanması da son derece önemli olan projede çalışmalar; Power point sunumların (Türkçe ve İngilizce) Blog ve/ya Web sayfasına yerleştirilmesi ile son bulacak. Günümüzde “MOOC=Massive Open Online Course” kavramı güncellik kazanırken bizim projemizde”WOW!” yani görenin hayret ve hayranlıkla izleyeceği Oops! (Open Online Projects) kavramı önem kazanmış durumda.

PUKÖ Döngüsü ve analitik sorun çözme yöntem ve araçlarının kullanılacağı projede üç grup öğretmen liderlik çalışmasının başında olabilecek:

  • Çalışmakta olan öğretmenler (Her alan ve her düzeyde)
  • Hizmet öncesi eğitimde olan öğretmen adayları (Anadolu Öğretmen Lisesi ve Eğitim fakültesinde öğrenci olan öğretmen adayları)
  • Emekli öğretmenler (Her alan ve her düzeyde).

Çalışma konularını kısıtlamak istemesek de, başlıca çalışma konularımızın aşağıdaki sorun alanlarından biri olması beklenmektedir:

  1. Eğitim
  2. Çevre
  3. Şiddet, ayrımcılık, çatışma ve haklar
  4. Liderlik ve Sistem
  5. Engellilik
  6. Medya ve Etik 

Katılım Koşulları: Projeye katılabilmek için “Etik ve Pratik Uygulamaları içeren Proje Sözleşmesi”nin öğretmen ve ilgili kurum yöneticisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Gönüllülüğün ve istekli oluşun önemli bir ilke olduğu projede öğretmenin teknoloji kullanımı ve PUKÖ adımları ile ilgili sorunları olmamalıdır. Projenin yol gösterimi Powerpoint sunumların paylaşımı ve her ekiple yapılacak birebir Skype Konferansları aracılığıyla gerçekleşecektir.

Bu projenin maddi bir ödülü de yoktur. Liderlik becerileriyle donanmış öğretmenlerimizin İmece ruhunu iş ve özel yaşamlarına taşımaları önemlidir. Bir soruna çözüm üretmek ve bunu “ulusal” ve “uluslararası” platformlarda paylaşarak tanınmak en büyük ödül olarak algılanmalıdır.

 

Projelerin Teslim Tarihi: 15 Haziran 2014

Bilgi almak isteyen kurumların www.bilisimcimartilar.com  adresimizi ziyaret etmeleri veya proje genel koordinatörü Hayal Köksal’ı aramaları yeterlidir.