Markanız Görünür Olsun!

244

Marka; en çok “görsel algı” üzerinden kendini var eder.

Görsel kimlik markanın özüdür. İnsanlar öncelikle markanın görselliğine bakarlar. Ve bu görselliğin verdiği “anlam kombinasyonuna göre” markayı zihinlerinde konumlandırırlar. Ona güvenip güvenemeyecekleri, onunla iş yapıp yapmayacacaklarının kararını bu çok özel iletişim anlarında alırlar.

İnsanlar bir marka ile nasıl iletişim kurar?

Marka kendini hangi görsellikte ifade ediyor?

Hangi dozda, hangi frekanslar arasında, hangi renklerde?

Kendini iafde etmede hangi mecralarda daha çok görünüyor?

Neleri yapmayı seviyor? Neleri sevmiyor?

Görsel kimliğini “anlamlı bir bütün haline getirmede” hangi yardımcı kimlik unsurlarından yararlanmış?

Marka yöneticileri markanın tüm kimlik unsurlarını önce eksiksiz olarak tanımlamalı, sonra da markaya giydirilen bu tanımlara uygun “marka kişiliğini” hayat içinde kusursuzca yönetmenin yol ve yöntemleri üzerinde çalışmalılar.

Bu neden önemli?

Bu önemli çünkü marka sahip olduğu kimlik üzerinden müşterilerle “güven alışverişine” girer. Müşterinin güvenini kazanan marka için her türlü müşteri kredisi açık çeke dönüşür. Her tür müşteri desteği güven temelinde kazanç kapılarını markaya açar.

Müşterinin güvenini bir kere kazanan marka çok kısa zaman içinde bir Love-Mark haline gelebilir. Yani

-Benimsenen marka,

-Bilinen,aranan, sorulan

-Sevilen-saygın marka haline gelebilir.

Bir kez marka sevildikten ve müşterinin “kalbine yerleştikten” sonra oradan çıkması çok zor olur. Ta ki müşteri güveni zedelenmesin.

Taki müşterilerle her mecrada olan, olması gereken “etkileyici-süreğen /marka iletişimi kesilmesin.

Taki marka, sahip olduğu ve öylece kabul gördüğü marka değerleri üzerinden “zig-zaglar” yapmasın. Güven zedeleyen “med-cezir” kaypaklıklar göstermesin.

Marka, marka kimliği içinde ve görsellikten de daima güç ve ilham alarak ideal yolculuğuna ne denli özgüvenle devam ederse, pazardan alacağı marka payı ve bu paya karşılık gelen ekonomik sonuçlar o denli iç-açıcı tablolar oluşturacaktır.

Ama önce marka kimliği inşası şart.

Markalama unsurlarının kusursuzca tamamlanması ve sürekli iletişim sahnesinde olması şart.

Algıları etkileyecek denli istenir ve istikrarlı bir iletişimle pazarda “marka görsel imajının” ustaca yönetilmesi şart.

Reel ve dijital medyada tüm “sahne alışlarda” markanın en ideal temsili şart.

Görsel marka kimliği konusunda ne pozisyonlama yapıldı?

İçinde bulunulan pazarda rakiplere göre ve yakın pazarlara göre marka koordinatları nasıl belirlendi?

Örneğin

Markanız bebeklik döneminde mi? Teenage mi?

Genç mi? Orta yaş segmentte mi?

Yenilikçi ve inovatif davranış kimliğinde mi?

Sahip olduğu simgeler ve anlamlar itibarıyla hareketli ve modern mi?

Markanız yaşamdan zevk almasını bilen bir kişilikte mi?

Sıradan mı? Sıradışı mı?

Özgün-otantik mi?

Özgürlüğüne düşkün mü?

İleteşime açık mı?

Özgüveni ne boyutta?

Davranışları pro-aktif mi, reaktif mi?

Heyecan veren bir vizyona sahip mi?

Çılgın mı? Kontrollü mü?

Lider mi? Yoksa iyi bir lider takipçisi mi?

İnanılır, güvenilir mi?

Tüm bu sorular ve bu sorulara verilecek “iyi düşünülmüş” cevaplar, markanın markalar evrenindeki “big bang” ine güçlü bir alt yapı teşkil edecektir.

Tüm bu sorulara verilecek cevaplar marka kimliğinin iskeletini oluşruracaktır. Görsel kimliği görünür kılma ve bu görünürlüğü “etkin bir iletişimle istikrarlı şekilde “sürdürme” markanın “gerçek, algılanan ve sevilen” bir marka olmasına inanılmaz şekilde yarımcı olacaktır.

Marka görselliği marka imajını oluşturacak marka zamanla “imajı üzerinden yönetilmeye” başlayacaktır. Marka Yöneticilerinin esas görevi tam da bu kritik eşikten itibaren başlamaktadır. Çünkü bu eşikten öncesini reklam ajansları çoğu zaman yaratıcı bir süreçle profesyonelce olgunlaştırır. Esas iş marka ete kemiğe bürünüp ekonomik hayata tam anlamıyla aktive olduğunda başlar.

  • Marka imaj kampanyaları,
  • Marka etkinlikleri, eventler, expozisyonlar
  • Marka fiyat odaklı ürün satış kampanyaları,
  • Promosyonlar, indirim sezonları
  • Ana ve ara sezon müşteri buluşmaları
  • Marka temsilleri, sponsorluklar,
  • Marka sosyal sorumluluk projeleri
  • Marka online itibar yönetimi
  • Marka topluluklarıyla ortak iletişim ve ortak işbirlikleri ve ekonomik atılımlar yapma vb.

Tüm marka yönlü pazarlama faaliyetleri markanın marka evreni içinde doğru, etkin, güven veren, gündem belirleyen, değer yaratan, değer artıran çalışmalar olarak yerini almalıdır.

Bu kimin görevi, öncelikle “Marka Yöneticisinin”

Daha sonra da kurumsal vizyon çerçevesinde kurumu oluşturan tüm kişisel ve departmanların sorumluluk alanında yer alır.

Çünkü kurumun içinde yer alan her çalışan kurumun en önemli pazarlama değeri ve müşteri güven bağı olan “marka motorunun” sorunsuz çalışmasına katkı ve destek verme görevi vardır.

Hem de kayıtsız şartsız.

Catherine Caputa, “Sen Bir Markasın” isimli kitabında kulaklara küpe olması gereken şu vecis ifadeyi kulanır: “Eğer görsel mesajını görünür kılmazsan, eğer doğru mesajı iletmezsen, ya da karmaşık mesajlar gönderirsen ya da kalabalık arasında görünür değilsen etkini azaltırsın. Merak uyandırıcı bir görsel kimlik her tür iş kolunda markanın değerini artırır.”

Markalar dünyasında kıran kırana rekabette ters bir kroşe ile nakavt olmayı, pazar ekonomisinin çok katmanlı yapısında etkisini azaltmayı hangi ekonomik kurum ister ki?

Öyleyse markanın, algılarda sihir üreten değiştirici gücüne inanıp, usta manevralarla onu yönetmek ve en önemlisi de etkili ve doğru marka iletişimiyle rekabet-üstü kalmak “en iyi marka stratejisi” görünüyor.

Bitirirken marka sahiplerine ve marka yöneticilerine tek tavsiyem var:

-Hangi şart ve durumda olursa olsun, markanız görünür olsun!”

 

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Üniversite Medya Birliği’nin yaptığı görüşmeleri, iş ortaklıklarını, üye kulüplerin etkinliklerini, medya sponsorluklarını, iş ortaklarının düzenlediği organizasyonların haberini yapar. Üniversite öğrencilerini ilgilendiren her konuda ÜMB bloga içerik üretir. Medya ve iletişim sektöründen alanında uzman kişiler ile röportajlar yapar. Sektörün öncü kişilerinin katıldığı workshoplar düzenler.