Pazarlama Araştırmasının Evreleri

361

Pazarlama, özellikle endüstri devrimi sonrası önem kazanmış ticari bir fonksiyon olarak bilinmektedir. Rekabetin ve iletişim olanaklarının artması ile birlikte işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri yönetimi faaliyetleri son derece dinamik bir yapıya ulaşmıştır. Artan dinamizm ile birlikte işletmelerin müşteri yapılarında ve özellikle pazarlama anlayışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. (Erdem ve Şahin, 2007: 108)

Pazar araştırması yani bir diğer adıyla piyasa araştırması ise çeşitli piyasalardaki talep koşulları, belirli mallara ilişkin satış tahminleri ve yeni pazarların geliştirilmesi konularında yürütülen bir araştırmadır.Bilindiği üzere bir ürün üretilmeden önce belli birtakım süreçlerden geçmektedir. Şimdi bu süreçlere geçebiliriz;

1-) Problemin Tanımlanması

Pazarlama araştırmasının ilk aşaması, problemin iyi bir şekilde tanımlanması ve amaçlarının belirlenmesidir. Durum analizi ile problemin açık-seçik bir biçimde belirlenmesi büyük öneme sahiptir. (Mucuk, 2006: 54) Belirlenen problemler sonrasında yetkili birimler ve yöneticilerle görüşmeler yapılır, uygun bir yaklaşım geliştirilir.

2-) Araştırma Planının Yapılması

2. süreçte artık ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak için araştırma planı geliştirilir. Birinci dereceden ve ikinci dereceden veriler toplanır. İşletme içi olan veriler satış, stok bilgileri ile maliyetleridir. Araştırmacı pek çok durumda işletme kayıtlarında bulamadığı bilgiyi dış kaynaklardan da bulabilir. Bu kaynaklar genellikle devlet kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odalarının ve üniversitelerin yaptıkları ve yayınladıkları araştırmalardır. İkinci dereceden veri toplamaya dayalı araştırmaya ”masa araştırması” denir. (Tokol, 2004:37)

3-) Veri Toplama-Analiz

Veriler, anket, projeksiyon, gözlem ve deney yöntemlerinden biri kullanılarak toplanabilir. Ardından araştırmacı bu verileri analiz eder. Analiz edilen veriler sınıflandırılır ve işleme hazır hale getirilir.

4-) Araştırma Bulgularının Yorumu ve Raporlanması

Araştırmacılar çoğunlukla istatistiksel yorum yoluna başvururlar ki bu ortalama değer ve ortalamadan sapmalar etrafında yoğunlaşır. Araştırma sonuçları genellikle bir yazılı rapor şeklinde pazarlama yöneticilerine sunulur. (Mucuk, 2006:56 ) Eğer yöneticiler yanlış yorumları sorgulamadan kabul ederse en iyi araştırmalar bile anlamı yitirir. (Kotler ve diğerleri, 1999)

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN