ÜMB Danışma Kurulu üyesi Prof.Dr.Seçkin Dindar ile Röportaj

490

İstanbul ÜniversitesiRektör Danışmanı ve Sosyal Sorumluluk Uygulama Araştırma Merkez Müdürü  Prof.Dr.Seçkin Dindar, ÜMB Haber Direktörü Ahmet Acar ve İcra Kurulu üyesi Esma Özdemir’in sorularını yanıtladı.

– Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Seçkin Dindar, Edirne Uzunköprü Çöpköy de doğmuşum. Uzunköprü Lisesi ve İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 1975 yılında Asistan, 1985 te doçent ve 1995’te profesör oldum. İstanbul Üniversitesi Akademik Kurul Başkanlığı görevi yaptım. Rektör Danışmanı ve Sosyal Sorumluluk Uygulama Araştırma Merkez Müdürü olarak görev yapmaktayım. Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Çocuk Kalp doktoru Prof. Dr. Aygün Dindar ile evliyim,iki kızım  ve bir damadım var.

-İstanbul üniversitesi sosyal sorumluluk uygulama ve araştırma merkezi olarak hangi projelere imza attınız?

İstanbul Üniversitesi SSUAM iki yıl önce kurulmuştur. Bu süre içinde İstanbul Rumeli ve Balkan Kadınları Derneği ile Bulgaristan ve Kosova’da, oraların kadın dernekleri ile birlikte, beceri kursları düzenlenmiştir. Kadına şiddet uygulamalarının önemini vurgulamak için yapılan Uluslararası resim sergilerinde paydaş olmuştur. Hep Yaşam Derneği ile öğrencilerin sağlık konusunda bilgilendirilmesi için işbirliği yapılmıştır.

Sertifikalı Sanat Programları açılarak, öğrencilerimizin kendi meslekleri yanında sanat dallarından birinde (Müzik, Dans)  eğitim almalarına olanak sağlanmıştır.

Öğrenci Dernekleri ile işbirliği yapılarak etkinliklerinde paydaş olunmuştur. Galatasaray Spor Akademisinde sağlıklı sporcu yetiştirmek üzere eğitim çalışmaları yapılmıştır. Suçun erken önlenmesi için yapılan projelerde paydaş olunmuştur.

İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski ve en büyük Üniversitesidir. Tüm sosyal Sorumluluk projelerinin tek merkezden yürütülmesi hem imkansızdır hem de üretkenliğe engeldir. Ancak gerek kurum içinde yapılan araştırmaların ve gerekse bu araştırmaların kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık yaratılması için her yıl sempozyum yapılmasına karar verilmiştir.

‘’Biten her proje beni zenginleştirmiş ve mutlu bir insan olmamı sağlamıştır.’’

-Daha önce yaptığınız proje ve çalışmalar size hangi izleri bıraktırdı?

Öğrencilik yıllarım dâhil hep sivil toplum örgütlerinde görev aldım. 2003 yılından günümüze İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde pek çok projelerde yer aldım. Biten her proje beni zenginleştirmiş ve mutlu bir insan olmamı sağlamıştır. Her hangi bir projede yer aldığınızda, bütün duyularınız harekete geçer. Başarıya ulaşmak için işbirliği yaparsınız. Zorluklar çıkar karşınıza aşarsınız. Beyninizde fırtınalar kopar, yüreğiniz daralır, insana dair tüm davranışlarda bulunabilirsiniz, Gülersiniz, kızarsınız, söylenirsiniz, tartışırsınız. Ama proje bittiğinde başarmanın verdiği sevinç, huzur ve mutluluk duygusu ve projede oluşan dostluklar yaşam kaynağınız olur. Biten her projeden sonra yeni bir insan olursunuz ve yeni bir projeye koşarsınız

‘’Sorunların çözümünde sosyal olarak üniversiteler yer almalıdır.’’

Üniversitelerin sosyal sorumluluk projelerinde önemi nedir?

Tüm dünyada Üniversiteler Sosyal Sorumluluk Projeleri bakımından en önemli kurumlardır. Yaptığı projeler ile topluma ve insanlığa hizmet etme gücü vardır. Her gün hızla değişen dünyamızda pek çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. Siyaset ve Ekonomi bu sorunları çözmeye çalışsa da, sosyal projelerden yoksunsa başarı şansı yoktur. Mutlaka bu sorunların çözümünde sosyal olarak üniversiteler yer almalıdır.

Örneğin Kadına şiddet ve kadın cinayetleri. Siyaset istediği kadar yasa çıkarsın şiddet önlenememektedir. Mutlaka üniversite kurumları ve sivil toplum kuruluşları sosyal projeler üretmelidir.

Örneğin göç sorunu. Siyaset bir kararla 1.5 milyon göçmen almış ve 5 milyar kaynak harcamıştır. Sorun çığ gibi büyümektedir. Mutlaka üniversiteler sosyal projeler üretmelidir. Bu göçmenlerin topluma adapte edilmesi uzun yıllar alacak bir süreçtir.

Örneğin engelli vatandaşlarımızı sorunları. Siyaset kararlar alsa da, kaynak ayırsa da mutlaka sosyal projeler yapılarak engelli vatandaşlarımız projeler de paydaş olmalıdırlar.

Örneğin gençlerin sorunları. Mutlaka sosyal projeler yapılarak sorunlarının çözümünde katkı sağlanmalıdır.

‘’ Gelecek için umut ve ümit var.’’

-Üniversite Medya Birliği Hakkında neler söylemek istersiniz?

Ben Üniversite Medya Birliği kurulduğu günden beri çalışmalarını takip eden, aktif katılan ve danışmanlık yapan bir öğretim üyesiyim. İnsan emek verdiği kişi ve kurumları sever. Ben de Üniversite Medya Birliğini ve emekçilerini diğer bütün sevdiğim kurum ve kişilerden daha fazla seviyorum. Bu sevgimin temelinde üretim, işbirliği, dayanışma, sevgi ve saygı, ciddiyet, verimlilik ve kurumsallık var. Gelecek için umut ve ümit var. Bu kurumun ortaya çıkmasını sağlayan ve kısa sürede başarılı işler yapmasını sağlayan tüm arkadaşlarımı kutlarım.