Sınıfta Sosyal Medya Kullanımı

1054

Medya Derneği ve Üniversite Medya Birliği’nin ortaklığıyla 40 üniversitede gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda gençlerin dijital alışkanlıkları hakkında bazı sonuçlar saptandı. Bu sonuçlardan belki de en dikkat çekici olanı üniversitelilerin interneti hangi amaçla kullandığı, elde edilen sonuçlar şu şekilde:
Arkadaşlar ile iletişim kurmak (%37)
Can sıkıntısı gidermek (%18)
Video izlemek (%15)
Araştırma yapmak (%10)

Sosyal medya kullanımında araştırma yapmanın yüzde on gibi düşük bir seviyede olması eğitimdeki ve sosyal medya kullanımındaki bilinçsizliğin en acı tablosunu oluşturuyor. Bu durum ilkokul ve lise derslerinde sosyal medya kullanımıyla ilgili bilinçlendirmeyi zorunlu kılıyor. Ben de bu problemi teşhis ettikten sonra sosyal medya kullanıcılarının nasıl bilinçlendirilebileceği hakkında yazımı şekillendireceğim.

Bugün eğitimciler beyninde bir ihtilaf var: Sosyal medya sınıflarda kullanılmalı mı?
Birçok özel eğitim kurumu ve eğitimcilere göre sınıf içinde sosyal medyadan yararlanılmalı. Bugün pek çok öğretmen kendi sınıfı ile sosyal medyada oldukça aktif. Beykoz Ahmet Mithat Efendi İlkokulu sınıf öğretmeni Feyzi Özkan bu konuda oldukça duyarlı. Kendi sınıfı için Facebook sayfası oluşturmuş olduğunu belirten Özkan: “Sosyal medya mecraları ile birlikte öğrencilerim profesyonel bir blogger gibi davranıyor, hatta onların derste üretmiş oldukları ürünleri ve düşüncelerinden oluşan blogları var.” diye de ekliyor. Şüphesiz, bu sanal sayfalar eğitimin sadece sınıf içinde değil öğrencilerin gündelik hayatında da devam ettiğini gösterir nitelikte.

Son yıllarda bazı kreşler ve okullarda öğrenci aleyhine yaşanan olaylar tüm ebeveynlerde bir telaş uyandırdı. Anne – babaların bu kaygıları sosyal medya azalacak gibi görülüyor. Öyle ki, birçok sınıf öğretmeninin öğrencileri ile sosyal medyadaki uygulamalar sayesinde birbirleriyle iletişimde olmaları ve buradan ebeveynlere de geri dönüş vermeleri onlarda da bir rahatlama yaratacak gibi. Çünkü çocuğunun sınıf içinde ne yaptığını ve neye maruz kaldığını bilmek anne babaların bir görevi ve bu sosyal- sanal sayfalar bunun için birebir.
ÜMB’nin araştırmasında da görüldüğü gibi sosyal medyadaki eğitimsizlik, hayatlarının en verimli dönemindeki gençleri atalete sürüklüyor. Bana kalırsa ilkokul ve lisede sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleşen sosyal medyaya dâhil olma öğrenciler için internetin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Feyzi Özkan da benimle aynı görüşte olsa gerek: “Bu çocuklar bir gün mutlaka bir veya birden fazla sosyal medya hesabına sahip olacak. Biz burada öğrenciye sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğini yaptıklarımızla gösteriyoruz. Kısacası, sürüş eğitimi almamış birisine son model bir Mercedes vermiyoruz.” diyor.

Sosyal Medya Sınıf İçinde Nasıl Kullanılabilir?
Instagram’dan İPad uygulamalarına kadar birçok mobil malzemeler eğitime uygun hale getirilmeye oldukça uygun. Dahası bu uygulamalar öğrencilere daha önce tecrübe etmediği çeşitli olanaklar da sunuyor. Eğitim aracı haline getirilen bu programlar sayesinde öğrenciler düşüncelerini ve ürünlerini serbest bir şekilde paylaşıp tartışabiliyorlar. Peki, sosyal medyada eğitimciler için nasıl bir kılavuza ihtiyaç var?

Örnek Öğretmen Profilleri
Öğretmenlerimizin özgür iradesi ile dâhil oldukları çeşitli sendikalar maalesef bugün çeşitli politik organlarla sıkı bir ilişkide. Mevcut hükümet ve muhalefet partilerine yönelik sert eleştiriler ve milli eğitimin ilkelerine ters belli ideolojik paylaşımlar öğretmenlerimizin hesaplarında yok değil. Büyük ihtimalle de öğrenciler bu paylaşımları öğretmenlerinin hesaplarından görerek bunu olumsuz bir örnek olarak alabilir. Sosyal medyayı verimli kullanmak adına öğretmenlerimizin milli eğitimin bir çalışanı olduklarını unutmadan ilmî ve fennî konulara uğraş vermesi koşulunu doğurmaktadır. Bu koşulları sağlamak ve geleceğimiz olan kısa boylu vatandaşlarımızı Cumhuriyet’in bir ferdi olarak yetiştirmek için okul yönetimlerine ve il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine önemli görevler düşmektedir.

Facebook ya da Edmodo’da Sınıf Sayfası oluşturmak
İşte bu şekilde eğitimin dört duvar arasında değil de gündelik hayatta da devam edebileceğini gösterir olabiliriz. Öğretmenin ev ödevi ve sınıfla ilgili açıklamaları bu sayede bütün sınıfa iletilebilir. Bu arada Edmodo’nun da sadece eğitsel amaçla hazırlanmış bir program olup Facebook’ a nazaran daha güvenli bir ortam teşkil ettiğini de belirtmek gerekir.

Skype Kullanımı
Sınıf aktivitelerini daha da çeşitlendirmek için son derece iyi bir uygulama olarak Skype, konuk uzmanları ve yazarları karşılıklı görüntü teknolojisiyle sınıf içine kadar getirebilir. Böylece derste işlenen konuyla ilgili yetkin kişilerle beraber yüzyüze tartışma fırsatı şüphesiz öğrencinin ufkunu genişletecektir.

Sonuç olarak, ülkemizin en aydın gençliği olarak düşünülen üniversiteli gençler sosyal medyayı verimsiz kullanma eğiliminde görülüyor. Her ne kadar hayat tamamıyla bir araştırmadan ibaret olmasa da ülkemizin parlak ve iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı her zamankinden fazla durumda. Bu bağlamda, ergin ve erken dönemlerde ilkokul ve lise öğrencileri için verilecek olumlu bir sosyal medya kültürü hiç kuşkusuz onlara bir bilinç aşılayarak inovative ve bilişsel öğrenmeyi hayatlarının her döneminde açık hale getirecektir.