Televizyon Haberciliği Nedir?

502

İnsan yaşamın bir gereği olarak her zaman iletişim halinde olan, etrafında gelişen olaylardan bilgi sahibi  olan, görüşlerini yorumlayan bir varlıktır. İletişim, bilgi aktarımı, haber  insan hayatında her zaman önemli bir rol alır.
Günümüzde haber verme işlevini büyük bir oranda kitle iletişim araçlarından televizyon almıştır. Televizyon elektromanyetik dalgalar yoluyla hareketli ya da sabit resimlerin sesli ya da sessiz olarak renkli ya da siyah beyaz yayını hem kulağa hem göze hitap eder. Televizyon en etkili ve en gözde kitle iletişim aracıdır. Bilindiği gibi televizyonun temel işlevleri arasında haber verme en başta gelmektedir. Haber bültenlerinin ve diğer haber programlarının oluşturulmasında görüntülerin ve ses kayıtlarının toplanması, haber haline dönüştürülmesi birtakım özel bilgi ve donanım gerektirir. Bu modül televizyon haberciliği ile ilgili genel bilgileri aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Haber verme işlevi bağlamında yaklaştığımızda televizyon kısa sürede en fazla etkiye sahip kitle iletişim aracı olarak tanımlanır. Televizyon hızlıdır evlerde oturma odalarının baş konuğudur.

Üniversitelerde bölüm olarak son 4 yılda hızla yayılmaya başlamış olup bölümün puan türü TS1`dir. Sözel ağırlıklıdır, olaylara neden sonuç ilişkisi içerisinde bakabilen, yoruma açık yetenek isteyen bir bölümdür.

Peki radyo ve televizyon kuruluşlarında kimler çalışır?

Haber Müdürü, editörler, sorumlu müdür, spiker, muhabirler ve haber kameramanları

Yayın Kurulu Toplantısı; medyanın günlük yayın içeriğinin belirlendiği her gün bir ya da birkaç defa olmak üzere yazı işleri yöneticilerinin katıldığı toplantıdır.

Televizyon haberciliğinde genellikle Televizyon haberleri genel olarak görüntü, ses ve yazıdan oluşur. Televizyon haberlerinde görüntü unsuru kamera ile çekilmiş hareketli görüntü, dia, fotoğraf ya da harita gibi donuk kare görüntüsü (caption/kepşın), grafik ve bilgisayarlı animasyon görüntüsünden oluşur. Konuşma dili yalın ve sadedir, belirli bir jenerikle başlar. Televizyon haberlerinde habere taraf olan kişilerin sesleri haber kaynağının sesi olarak verilebileceği gibi müzik ya da efekt sesi, yapay ya da doğal efektler kullanılarak da çeşitlendirilebilir. Televizyon haberlerinde yazı ise televizyon ekranlarından görünen yazı anlamındadır. Az sonra verilecek haberi tanıtan, kaynağın sesinin duyulmadığı ya da anlaşılmadığı durumlarda konuşmasını içeren ya da bunun gibi bilgilerin yer aldığı alt yazılar, haber muhabirinin ya da kameramanının adını içeren yazılar, haberin kuşağı olarak ya da jeneriklerde kullanılan yazılar ekrandan izleyiciye ulaşacak yazılardır.