Televizyon ve Sosyal Medya

795

TV Dizilerinde Facebook Kullanımı “Medcezir” Örneği

Günümüzde sosyal medya neredeyse herkesin kullandığı ve gittikçe rağbet gören bir mecradır. En çok kullanılan kitle iletişim araçlarından olan televizyon ise her gün özellikle akşam saatlerinde kişiler tarafından fazlasıyla tercih edilmektedir. Gün geçtikçe geleneksel medya ile yeni nesil medya arasındaki etkileşim de artmaktadır. Bunun en büyük örneklerinden biri televizyon dizilerinin sosyal medya mecralarını kullanma biçimleridir. Bu çalışmada, ‘Medcezir’ dizisinin 1. sezonu boyunca Facebook sayfası üzerinden sosyal medyanın bir televizyon dizisi tarafından nasıl kullanıldığı üzerinde durarak, dizinin takipçileri üzerinde nasıl farkındalık yarattığına dikkat çekmek istedim.

Giriş: Kitle İletişim Araçlarının Evrimi

İnsanlar, var oldukları andan beri birbirleri arasında bilgi alışverişi yaparlar. Bu durum eskiden sadece birbirlerini tanıyan insanlar arasındayken, artık kitle iletişim araçlarıyla birlikte bilgi, kitlelere topluca iletilmektedir. Bu durumda kitle iletişim araçları, genel bir tanımla kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar olarak tanımlanabilir .

Kitle iletişim araçlarının başlıca olanları arasında televizyon, radyo, gazete ve internet sayılabilir.

Kişiler çeşitli nedenlerle kitle iletişim araçlarından faydalanmaktadırlar. Bunların arasında haber ve bilgi almak, eğlenmek, boş zamanlarını değerlendirmek gibi nedenler yer almaktadır (Mutlu, 20005: s.92). Kitle iletişim araçlarından olan internet günümüzde kişilerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. İnternet, toplumların eğlence ortamlarını ve eğlence şekillerini değiştirmiştir. Kurumların ise çalışma şekillerini ve iş yapma süreçlerini doğrudan etkileyerek yeniden yapılandırmıştır (Kahraman, 2010: s.14).

Web 2.0 2004 yılında O’Reilly Media tarafından ortaya atılan bir kavramdır (Alikılıç ve Onat, 2007: s.2). Web 2.0 kavramı, ikinci nesil internet tabanlı Web servislerinden toplumsal ağ sitelerini (sosyal networkerler), web tabanlı özgür ansiklopedileri, forumları, postcartleri ve diğer çevrimiçi birliktelik ve paylaşıma olanak sağlayan ortamları ifade etmektedir (Alikılıç, 2011: s.20). Web 2.0’de kişiler teknik bilgilere ihtiyaç duymadan, kendi kendilerine içerik oluşturup bunu paylaşmakta özgürdürler. Böylece kişilerin bilgiyi paylaşma hızı daha da artmıştır.

Sosyal medya, Web 2.0’nin kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür (Wikipedia).

Sosyal Medya Ve Televizyon

Televizyon günümüzde kitle iletişim araçlarının en önemlileri arasında yer almaktadır. Televizyon, bir vericiden elektromanyetik dalga halinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir (Wikipedia).

Televizyon hem göze hem de kulağa hitap etmesinden dolayı toplumlarda rağbet görmektedir. Geniş kitlelere ulaşmasından dolayı verdiği avantajlardan bir diğeri ise kendi içinde gizli bir ekonomik güç barındırmasıdır. Bu yüzden televizyonda gördüğümüz bütün programlar, diziler ve haberlerin önemi çok büyüktür.

Sosyal medya Web 2.0 ile birlikte çift yönlü bir iletişim dönemine girilmiştir. Bu durumdan televizyon da faydalanmıştır. Eskiden izleyicinin bir tv programı ile ilgili fikir ve görüşleri kendisi ve yakın çevresi arasında bilinirdi. Fakat günümüzde Web 2.0 ile birlikte izleyiciler kullandıkları sosyal medya araçlarıyla fikir ve görüşlerini herkese yaymakta özgürler. Böylece program ve ya dizi yapımcıları bu durumdan haberdar olarak ona göre bir harita çizmektedirler. Örneğin, bazen dizilerde senaryo değişikliğine gidilebilir, yeni bir karakter eklenebilir ya da çıkartılabilir, dizinin yayın saati değiştirilebilir.

En çok kullanılan sosyal medya araçları arasında Facebook, Twitter, Myspace, Friendster, Linkedin yer almaktadır. Facebook, insanların diğer insanlarla bilgi alışverişinde bulunmasını ve iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. (Wikipedia).

Tv programlarının ya da dizilerinde kendi sosyal medya mecraları bulunmaktadır. İzleyiciler buralardan ilgilendikleri programları takip edip, fotoğraf ve videolarını beğenmekte, yorum yaparak beğenip beğenmediklerini göstermektedirler.

Dizilerin Facebook sayfalarında dizi oyuncularının güncel röportajları, dizi setinden fotoğraflar, diziye ait haberler, dizinin fragmanları ve videoları paylaşılmaktadır. Bu paylaşımların sonucunda izleyiciler bunlar hakkında yorum yaparak, beğenerek fikirlerini ve görüşlerini ifade etmektedirler.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN